Son dönemlerde artan girdi maliyetleri karşısında çözüm arayışına giren çiftçilerimiz, alternatif yollar üretmeye ve “daha az girdi ile nasıl daha çok ürün elde ederim?” sorusuna cevap aramaya başlamıştır. İşte tam bu noktada gübre ihtiyacını azaltan, ürün kalitesini ve verimi artıran, bitkilerin sağlıklı gelişmesine olanak sağlayan biyostimülant olarak adlandırdığımız organik materyaller karşımıza çıkmaktadır. Peki biyostimülant nedir?

Biyostimülant, bitkisel üretimde ürün kalitesini ve verimi olumlu yönde etkileyen, bitkilerin sağlıklı gelişmesini ve stres koşulları altında dayanıklılığının artmasını sağlayan, doğal süreçleri teşvik eden maddeler veya mikroorganizmalar olarak tanımlanan organik besin içeriğidir. Tohuma, bitkiye ve toprağa uygulanabilen biyostimülantlar, aynı zamanda toprak yapısını iyileştirici etkiye de sahiptir. Gübre sınıfında yer almayan biyostimülantların temel amacı bitki büyümesini teşvik etmek, ürün kalitesini artırmak, bitki sağlığını optimize etmek ve kullanılan gübrelerin bitki tarafından alınabilirliğini artırmaktır. Toprak ve bitki sağlığı için kritik öneme sahip organik madde miktarını da olumlu etkileyen biyostimülantlar bileşiminde; deniz yosunu özleri, alginik asitler, hümik asitler, vitaminler, amino asitler, askorbik asit ve çeşitli organik bileşikler içermektedir.

Bitki aktivatörleri bitkilerin besin elementlerinden daha iyi yararlanmalarını sağlayan, verimi ve ürün kalitesini olumlu yönde etkileyen direnç arttırıcı maddeler şeklinde tanımlanmaktadır. “Biyolojik Bitki Aktivatörü” etiketini taşıyan ürünler de biyostimülant sınıfına girmektedir.

Biyostimülantların Bitkiye Faydası Nedir?

  • Ürün kalitesi ve verim artışı
  • Stres koşullarında dayanıklılık
  • Meyve & sebzelerde renk ve parlaklık gibi kalite özelliklerinin iyileştirilmesi
  • Etkin su kullanımı sağlanması
  • Mikroorganizmalarının gelişimini teşvik ederek toprak verimliliğini ve organik madde miktarını artırmak

Meyve, sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde rahatlıkla kullanabileceğiniz biyostimülantlar ile daha sağlıklı ve daha kaliteli ürünler elde edebilirsiniz. Sağlıklı, çevre dostu ve gelecek için yeni çözümler sunan biyostimülantlarımızı incelemek için tıklayın: Ürünlerimiz